Nyhedsarkiv 2009

17.12.09
Lovforslag om ny lejelov i høring

Ejendomsforeningen Danmark har netop modtaget indenrigs- og socialministerens udkast til ændring af boliglejereglerne i høring. I udkastet gives der mulighed for at hæve huslejen ved energiforbedringer. Men ministeren vil samtidig indføre en regel om, at udlejere ikke må udføre gennemgribende forbedringer, hvis ejendommen ikke har energimærke D.

- Det er et kæmpe tilbageskridt, som vil ramme en stor del af branchen og bremse nogle renoveringer af utidssvarende ejendomme. Man moderniserer jo en enkelt lejlighed af gangen, men den nye regel betyder altså, at man skal energirenovere hele ejendommen først, siger John Frederiksen til altinget.dk.

Ejendomsforeningen Danmark vil bruge de kommende uger til at vurdere lovforslaget. Medlemmer er velkomne til at sende deres input til foreningen.

Læs lovforslag

17.12.09
Ejendomsforeningen Danmark om energirenoveringer

En ny rapport fra Det Internationale Energiagentur fastslår, at det er muligt at spare op til 75 procent af energiforbruget i bygninger.

Men Ejendomsforeningen Danmark, der repræsenterer udlejerne, efterlyser politisk vilje til at sætte gang i de nødvendige energiforbedringer. Der er nemlig intet incitament for ejere af udlejningsejendomme til at investere i energiforbedringer.

- Vores medlemmer ser positivt på energieffektivisering, og de vil meget gerne nedsætte energiforbruget i deres udlejningsejendomme, fortæller Torben Christensen, der er direktør i Ejendomsforeningen Danmark.

Men der er desværre barrierer i lovgivningen, som gør, at boligudlejerne ikke har et incitament til at gennemføre energiforbedringer.

Læs mere på www.dr.dk

17.12.09
Bæredygtigt byggeri bliver billigere med tiden

Bæredygtigt byggeri er sat på danskernes dagsorden, og politisk er der stor bevågenhed på området. For eksempel har statslige lejere klare energimæssige krav til deres ejendomme.

Endnu er der kun høstet få erfaringer med opførelse af bæredygtigt byggeri herhjemme, men ifølge rapporten 'Who Pays for Green?' fra CB Richard Ellis bekræfter de danske erfaringer det billede, som tegner sig i analyser fra udlandet. Rapporten anslår i forlængelse heraf, at Green Buildings ikke behøver at være væsentligt dyrere end normalt byggeri, og at byggeomkostningerne falder i takt med, at der høstes erfaringer.

Læs hele rapporten på www.cbre.dk

17.12.09
ING forventer positiv økonomisk vækst i 2010

Danmark får en relativ mild recession, der allerede vil slutte i år. I 2010 vil Danmark igen opleve positiv økonomisk vækst. Det fremgår af ING’s udgivelse ’Global Vision 2010’. ING’s prognose for Danmark viser, at det gennemsnitlige afkast for butikker i 2010-2012 vil være på 8,1 procent per år, mens afkastet for kontorer vil være på 5,7 procent per år. Prognosen viser også, at der vil være lav risiko på det danske marked i 2010-2012.

Læs mere i 'Global Vision 2010' fra ING

17.12.09
Flere europæiske ejendomsinvesteringer

I 3. kvartal 2009 nåede de europæiske ejendomsinvesteringer op på 13,5 milliarder euro. Det er en stigning på 13 procent i forhold til 2. kvartal 2009. Det viser den seneste ’Investment Market Update’ fra DTZ Research.

Investeringsvolumen ligger stadig langt under niveauet for 2. kvartal 2007, hvor markedet toppede med 66 milliarder euro. Det kvartalsvise gennemsnit er på 32 milliarder euro. Den største investeringsaktivitet finder sted i Storbritannien, men også i lande som Tyskland og Spanien er der stigende investeringsaktivitet.

Læs mere i 'Investment Market Update' fra DTZ Research

17.12.09
Stor fremgang på det engelske marked

I november blev der målt den højeste månedlige værditilvækst på det engelske ejendomsinvesteringsmarked i 15 år. Værditilvæksten var på 2,4 procent, og dermed er den samlede værditilvækst på 5,4 procent, siden ejendomsværdierne begyndte at stige i august 2009.

Butikker er for sjette måned i træk det segment, hvor værditilvæksten har udviklet sig bedst. Værditilvæksten er på 2,8 procent, hvilket er det højeste, der er målt siden december 1993.

Læs mere om det engelske indeks på IPD's hjemmeside

17.12.09
Højesteret godkender trappelejeklausuler

I GD 2009/03 V traf Vestre Landsret afgørelse om, at en trappelejeklausul i en lejeaftale om et boliglejemål ikke var ugyldig, fordi udlejer havde taget forbehold for også at varsle skatte- og afgiftsstigninger. Landsretsdommen blev indbragt for Højesteret, som nu har afsagt dom i sagen. Højesteret fandt også, at den pågældende trappelejeklausul ikke var ugyldig.

Læs mere

17.12.09
Københavns Kommuneplan 2009 godkendt

På Borgerrepræsentationens møde den 10. december blev Københavns Kommuneplan 2009 vedtaget. Kommuneplan 2009 implementerer visionen om den tænkende storby, der bygger videre på de fire værdier fra planstrategien: Den dynamiske by, Den bæredygtige by, Byen for alle og Byen ned til vandet.

Læs Borgerrepræsentationens beslutning

17.12.09
København er Europas grønneste storby

København er netop blevet kåret til Europas "grønneste" storby i konkurrence med Stockholm, Oslo, Wien og Amsterdam. Det slår industrikoncernen Siemens fast i en ny undersøgelse, de har foretaget af miljø og bæredygtighed i 30 europæiske storbyer fra 30 forskellige lande. De 30 byer er vurderet på otte områder, herunder CO2-udslip, energi, bygninger, transport, vand og luftkvalitet. København kommer bedst ud af det samlede regnskab.

Læs mere her

03.12.09
Rækkehuse og nærmiljø i Nordhavnen?

Den 2. december holdt Ejendomsforeningen Danmark et gåhjemmøde om Nordhavn hos Plesner Advokatfirma. Mødet var arrangeret af foreningens hovedstadsudvalg og var centreret omkring visionerne for udviklingen af Nordhavn som en ny bæredygtig bydel. Planen er, at Nordhavnen fuldt udbygget skal huse 40.000 beboere og 40.000 arbejdspladser.

Både fra oplægsholdere og deltagere blev der rettet fokus mod de mange muligheder og udfordringer, der er forbundet med et byudviklingsprojekt. Karl-Gustav Jensen er udviklingsdirektør i NCC Construction, og han lagde især vægt på vigtigheden af en løsning af de trafikale udfordringer. Lars Jensen fra arkitektfirmaet SLETH fortalte, at der skal laves kanaler i Nordhavnen så elementet vand bliver et gennemgående tema, og at det forhåbentlig kan være med til at skabe noget af det liv, der er så vigtigt for en bydels identitet.

Fra salen blev det af flere understreget, at livet i Nordhavnen til dels vil afhænge af, om bydelen er i stand til at tiltrække og fastholde de unge børnefamilier. Skal Nordhavnen kunne det, skal der tænkes i lave karreer, for eksempel rækkehuse, med adgang til haver og grønne områder. Undersøgelser viser nemlig, at unge børnefamilier drømmer om hus med egen have.

03.12.09
Det lysner på det engelske erhvervsejendomsmarked

Investment Property Forums (IPF) konsensusprognose fra 4. kvartal 2009 viser, at forventningerne til afkastet på engelske erhvervsejendomme er blevet mere optimistiske. Der forventes et totalt afkast på -2,6 procent i 2009, hvilket er positivt sammenlignet med 3. kvartals prognose, som forudsagde et totalt afkast i 2009 på -11,3 procent. Ifølge konsensusprognosen vil det totale afkast stige til 10,0 procent i 2010 og 9,4 procent i 2011.

Læs mere her

03.12.09
Fortsat få transaktioner

Der er fortsat kun få transaktioner på investeringsmarkedet. Men en snarlig vending i økonomien giver håb om flere transaktioner og en bedring på investeringsfronten. Det skriver Colliers Hans Vestergaard i det seneste nyhedsbrev.

Meget tyder på, at den økonomiske nedtur er stoppet, og at ”bunden er nået”. Der er imidlertid fortsat usikkerhed om, hvordan økonomien vil udvikle sig den kommende tid.

Læs mere

03.12.09
Stor forskel på gebyrer for byggesagsbehandling

Der er meget stor forskel på kommunernes gebyrer for byggesagsbehandling. Gebyrerne svinger fra nogle få tusinde til op til 300-400.000 kr. Et nyt værktøj gør det muligt at sammenligne gebyrerne. Det skriver Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Se oversigt over gebyrer

03.12.09
Aftale om lukkelov giver mere fleksibilitet

Lukkeloven står overfor en væsentlig ændring. Økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen er enig med Dansk Folkeparti om et forslag til en ny lukkelov, der vil betyde, at butikker i Danmark fremover får mulighed for at holde åbent på langt flere dage og i længere tid. Fra 2012 skal de fleste butikker kun holde lukket på helligdage.
Det skriver Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Læs mere

03.12.09
Københavns bedste nybyggerier

Københavns Kommune præmierede torsdag den 26. november traditionen tro hovedstadens bedste nybyggerier. Danmarks Radios Koncerthus og boligbebyggelsen Bjerget i Ørestaden løb blandt andet med de eftertragtede diplomer. I alt blev otte nybyggerier præmieret i år. De præmierede bygninger bliver udstyret med en plakette, og både arkitekt og bygherre modtager et diplom og en check på 10.000 kr. Københavns Kommune har siden 1902 uddelt prisen for at fremme god arkitektur.

Se alle de præmierede nybyggerier

03.12.09
Undgå forurenet drikkevand

Drikkevandet er blevet forurenet i forskellige kommuner de seneste år. Årsagen har været manglede sikring mod forureningen af det rene vand.

Nu får vandværker og kommuner besked om den korrekte sikring mod tilbagestrømning af forurenet vand.
Det skriver Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Læs mere

03.12.09
Energirigtig tagmodernisering

Videncenter for energibesparelser i bygninger oplyser, at centret har udviklet en såkaldt tagpakke, der gør det nemt og overskueligt for håndværkeren at hjælpe boligejere til at få gennemført en energirigtig tagmodernisering, når taget alligevel skal skiftes. Tagpakken giver et udgangspunkt for dialogen med husejeren og indeholder for eksempel energiløsninger, tjek- og tilbudslister samt eksempler på finansiering.

Læs mere

03.12.09
Ny fælles indsats for dansk iværksætteri

Mentorer til iværksættere, let adgang til iværksætterrådgivning og entreprenørskab i alle uddannelser. Det var nogle af forslagene på et topmøde, hvor økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen mødtes med repræsentanter for erhvervslivet, uddannelsessektoren, rådgivere og organisationerne for at finde svar på, hvordan Danmark kommer helt i front på iværksætterområdet. Det skriver Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Læs mere

19.11.09
Ny administrerende direktør i Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmarks bestyrelse har valgt at ansætte Torben Christensen i stillingen som ny administrerende direktør med virkning fra den 1. december 2009. Torben Christensen er 50 år og er uddannet cand.scient.adm. og businesscoach.

Siden 1985 har Torben Christensen arbejdet i organisationsverdenen og i det politiske system. Han har haft forskellige ledende stillinger og været lobbyist i Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Industri. Her beskæftigede han sig primært med arbejdsmiljø, arbejdsskadeforsikring og ansættelseslovgivning, hvor han varetog de private arbejdsgiveres interesser over for Folketinget, offentlige myndigheder og EU. Det er den samme rolle, Torben Christensen skal udfylde i Ejendomsforeningen Danmark, hvor han skal være med til at sikre en tidssvarende, overskuelig og fair regulering på ejendomsområdet.

19.11.09
Gåhjemmøde om Nordhavn

Ejendomsforeningen Danmark holder onsdag den 2. december kl. 15-17 et gåhjemmøde om visionerne for Nordhavn. Mødet bliver holdt hos Advokatfirmaet Plesner i København.

Kom til gåhjemmødet og hør blandt andre udviklingsdirektør Karl-Gustav Jensen fra NCC Construction fortælle om byudviklingen i København. Der vil også være et indlæg fra arkitektfirmaet Sleth Modernism, og Plesner vil fortælle om, hvordan det er at bo og arbejde i Nordhavn.

Tilmeld

19.11.09
Værdistigninger i England bider sig fast

Nu ser det ud til at lysne på det engelske ejendomsmarked. For tredje måned i træk er der i oktober målt en positiv værditilvækst på det engelske ejendomsinvesteringsmarked. For alle ejendomme er værditilvæksten på 1,9 procent, hvilket er en stigning på 0,8 procentpoint i forhold til september.

Det er butikssegmentet, der oplever den største fremgang med en værditilvækst på 2,6 procent, men i de resterende segmenter er værditilvæksten også positiv og stigende. Det totale afkast for alle ejendomme er i oktober måned på 2,5 procent.

Læs mere om det engelske indeks på IPDs hjemmeside

19.11.09
Mindre kontorlejemål uberørt af krisen

Nye tal fra DTZ Research viser, at kontorudlejninger på 2.000 m2 og derunder i de tre første kvartaler af 2009 på landsplan kun er faldet med 9 procent. Udlejninger på 5.000 m2 og derover er i samme periode faldet med 44 procent. Faldet i de store udlejninger understreger vigtigheden af, at ejendomsejere har nogle fleksible ejendomme, som kan opdeles i mindre lejemål. Det kan nemlig øge chancerne for udlejning. Det skriver DTZ i en pressemeddelelse.

19.11.09
Faldende byggeaktivitet for både bolig- og erhvervsejendomme

I 3. kvartal 2009 blev der påbegyndt 1,36 millioner kvadratmeter etageareal. Det er et fald på 11 procent i forhold til 2. kvartal 2009 og 26 procent i forhold til 3. kvartal 2008. Erhvervsbyggeriet har i forhold til sidste år haft en stor tilbagegang. Der blev påbegyndt 32 procent færre etagekvadratmeter i erhvervsbygninger, mens boligbyggeriet faldt med 24 procent i forhold til sidste år.

Læs mere i ejendomsstatistikken

19.11.09
Social ansvarlighed kan ses på bundlinjen

En ny analyse viser, at virksomheder øger deres vækst og indtjening, når de udvikler produkter rettet mod de sociale og miljømæssige udfordringer. Nye samarbejdsformer og innovation giver positive resultater for både danske og udenlandske virksomheder. Det skriver Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Læs mere

19.11.09
Skadestatistik for stormfloder

Stormrådet udarbejder skadestatistik for alle stormfloder i Danmark. Statistikken giver blandt andet et overblik over, i hvilke kommuner der har været flest stormskader. Det er også Stormrådet, der udbetaler erstatninger for skader forårsaget af stormfloder. Statistikken kan læses i rådets seneste årsberetning, på side 19.

Se statistik i årsberetning

19.11.09
Forslag om genererende lejere

Ejendomsforeningen Danmark har tidligere kontaktet indenrigs- og socialministeren, fordi det er uacceptabelt, at meget generende lejere kan blive boende i deres lejlighed, mens der verserer en boligretssag.

ED har derfor foreslået, at der i de grelle tilfælde indføres mulighed for at få fjernet lejeren fra ejendommen, mens boligretssagen verserer. Det skal ske ved, at udlejer, efter at der er anlagt en boligretssag imod lejeren, får mulighed for at indgive begæring til fogedretten om udsættelse af lejeren og dennes husstand, mens boligretssagen verserer.

Indenrigs- og socialministeren har netop vendt tilbage. Ministeren oplyser, at hun vil inddrage ED’s synspunkter i drøftelserne med Justitsministeriet om en eventuel justering af reglerne.

Læs brev

19.11.09
Crowne Plaza byder velkommen

Den 16. november blev Crowne Plaza i Copenhagen Towers indviet ved bl.a. økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen og tennisstjernen Caroline Wozniacki. Dermed er København blevet beriget med et nyt, luksuriøst og bæredygtigt hotel. Hotellet er ejet af verdens største hotelkæde, Intercontinental Hotel Group. Det er klassificeret som et 4-stjernet hotel, det rummer 366 værelser/suiter og er på 28.800 etagemeter.

Derudover har hotellet en udpræget grøn profil og har blandt andet Nordeuropas største bygningsintegrerede solcellepark på facaden. Crowne Plaza har også et grundvandsbaseret klimaanlæg, og på hotelværelsernes badeværelse findes produkter lavet på majs- og kartoffelstivelse.

Hotellet er som planlagt klar til at modtage gæster i forbindelse med COP15.

05.11.09
Affaldsgebyrer skal fremover opkræves hos erhvervslejeren

Miljøbeskyttelsesloven ændres den 1. januar 2010. Fra den dato skal kommunen opkræve affaldsgebyrer direkte hos erhvervslejerne.

Kommunerne vil derfor ikke længere være berettiget til at opkræve affaldsgebyrer, som påhviler erhvervslejerne, hos udlejerne. Kommunerne kan dog fortsat opkræve affaldsgebyrer, der påhviler beboelseslejere, hos udlejer.

05.11.09
Fald i centrenes omsætning

Den samlede centerportefølje kan under ét konstatere et fald i omsætningen i tredje kvartal 2009 på fire procent i forhold til samme kvartal sidste år.

Det skriver Steen og Strøm i deres nyhedsbrev for oktober.

Læs mere

05.11.09
Negativt afkast på det irske ejendomsmarked

I 3. kvartal 2009 var det totale afkast på det irske ejendomsinvesteringsmarked på -6,7 procent. Det er et fald på 0,6 procentpoint i forhold til 2. kvartal 2009.

Det viser resultaterne i det nyeste kvartalsindeks for det irske ejendomsmarked. Værditilvæksten er nu på -8,5 procent. Siden markedet toppede i september 2007 har det akkumulerede fald i værditilvæksten været på 53 procent. De forskellige segmenter ligger tæt, men med et afkast på -6,8 procent er det kontorejendomme, der klarer sig dårligst i 3. kvartal.

Læs mere om det irske indeks på IPD's hjemmeside

05.11.09
Husk kravet om brevkasseanlæg

Vi siger snart farvel til at få posten ind ad brevsprækken. Fra den 1. januar 2010 skal der være fælles brevkasseanlæg i alle etageejendomme – også i den gamle bygningsmasse.

Det betyder, at de etageejendomme, der er opført før den 1. januar 1974, skal have etableret brevkasseanlæg i opgangen eller udenfor i nærheden af indgangsdøren. Ejendomme, der er opført efter den 1. januar 1974, bør allerede have et brevkasseanlæg. Det er bygningsejeren, der skal sørge for, at brevkasseanlæggene sættes op.

Læs mere

05.11.09
Nye mål for radon i boliger

Den kræftfremkaldende gasart, radon, skal ud af de danske boliger. Derfor strammer økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen (K) byggelovgivningens anbefalinger om, hvor lavt radonniveauet i indeklimaet bør være.

De danske anbefalinger er på linje med helt nye anbefalinger fra WHO og de nordiske sundhedsmyndigheder. Det skriver Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Læs mere

05.11.09
Gåhjemmøde om Nordhavn

Ejendomsforeningen Danmark holder onsdag den 2. december kl. 15-17 et gåhjemmøde om visionerne for Nordhavn. Mødet bliver holdt hos Advokatfirmaet Plesner i København.

Kom til gåhjemmødet og hør blandt andre udviklingsdirektør Karl-Gustav Jensen fra NCC Construction fortælle om byudviklingen i København. Der vil også være et indlæg fra arkitektfirmaet Sleth Modernism, og Plesner vil fortælle om, hvordan det er at bo og arbejde i Nordhavn.

Tilmeld

05.11.09
Interaktiv udstilling om Nordhavn

Københavns Kommune og By & Havn inviterer til en stor interaktiv udstilling, der sætter fokus på fremtidens bæredygtige bydel i Nordhavn.

Udstillerne lover, at man kan blive klogere på visionerne for Nordhavn og få et indblik i de dilemmaer og udfordringer, der er, når man planlægger en ny bydel. Man kan også bygge sin egen fremtidsby med kæmpeklodser – eller i genbrugsmaterialer med hjælp fra Shane Brox, der er kendt fra Shanes Verden på DR1. Udstillingsperioden er 13. november-16. december.

Læs mere

05.11.09
Stigende afkastkrav i Trekantsområdet og Århus

I 3. kvartal var afkastkravet for primært og sekundært beliggende butikslokaler i Århus på henholdsvis 5,25 procent og 6,75 procent. Det er en stigning på 0,25 procentpoint i forhold til 2. kvartal. I Trekantsområdet er det afkastkravet for kontorlokaler og primært beliggende butikslokaler, der er steget i 3. kvartal. Afkastkravet for primært beliggende kontor- og butikslokaler i Trekantsområdet var på 6 procent, mens det for sekundært beliggende lokaler var på 7,25 procent. I København er afkastkravet for alle typer erhvervslokaler uændret i 3. kvartal.

Læs mere i Sadolin & Albæks newsletter for oktober 2009

Læs mere i Ejendomsstatistikken

05.11.09
Faldende ledighedstal i Nordsjælland

I 4. kvartal er ledigheden for kontorlokaler i Nordsjælland faldet med 1 procentpoint i forhold til kvartalet før.

Ledighedsprocenten for kontorlokaler i Nordsjælland er dermed nede på 7 procent. Det viser de nyeste tal fra Oline-Lokalebørs Statistikken. På landsplan står 7,5 procent af kontorlokalerne ledige i 4. kvartal. Det svarer til 1,67 millioner ledige kvadratmeter. Det er en stigning på 0,7 procentpoint i forhold til 3. kvartal og en stigning på 2,6 procentpoint i forhold til samme tidspunkt sidste år.

Læs mere i Oline-Lokalebørs Statistikken

Læs mere i ejendomsstatistikken

05.11.09
Ny Nørreport Station

Fra 2014 skal det være slut med trafik- og cykelkaos på Nørreport Station i København. Den 3. november offentliggjorde overborgmester Ritt Bjerregaard (S) vinderen af konkurrencen om fornyelsen af den travle københavnerstation. I fremtiden vil Nørreport Station blive forvandlet til et åbent torv med runde stationsbygninger og cykelbede med plads til 2.500 cykler. Det skriver politiken.dk.

Læs mere

05.11.09
Torvehaller på vej

Jeudan A/S har sammen med Københavns Kommune indgået en aftale om at opføre Torvehallerne på Israels Plads nær Nørreport Station i København.
Det gamle Grøntorv ved Israels Plads vil dermed fra 2011 være omdannet til en moderne markedsplads med to lette søjlebårne torvehaller, hvor alt fra grøntsager til fisk og egnsspecialiteter vil blive handlet.

Læs mere

22.10.09
Sidste udkald hvis du vil undgå "sort skærm"

Mange, især mindre, fællesanlæg nedtager en del af antennesignalet fra deres egen antenne. De skal være klar til at modtage det nye digitale tv-signal senest søndag den 1. november. Ellers vågner beboerne op til “sort skærm”. Du tjekker nemt, om fællesantenneanlægget er klart i din ejendom. Sekretariatet for Det Nye Tv-signal og BDM, Brancheforum for Digitale Medier, er klar med en række råd.

Læs mere

22.10.09
Jeudan køber Landic Property Denmark

Jeudan køber Landic Property Denmark (Atlasporteføljen) med 31 ejendomme, der hovedsageligt ligger i det centrale København. Det oplyser Jeudan i en pressemeddelelse. ”Mens den finansielle krise var intens, og ejendomsmarkedet var præget af uro, holdt vi en pause i investeringerne. Markedet er nu mere stabilt, og prisniveauet er passende, så tiden er inde til at genoptage Jeudans vækststrategi på et lønsomt grundlag”, siger Niels Heering, der er bestyrelsesformand i Jeudan.

Læs mere

22.10.09
Kontorledigheden er nu over ti procent i Helsinki

I andet kvartal 2009 steg kontorledigheden i Helsinki til 10,4 procent, hvilket er 1,1 procentpoint højere end 1. kvartal 2009. Ledigheden er markant højere for kontorlokaler end for butiks- og industrilokaler. I 2. kvartal 2009 var ledigheden for butikslokaler på 2,9 procent, og for industrilokaler var ledigheden på 4,6 procent. Catella Property Group forventer, at kontorledigheden ved udgangen af 2009 vil stige til omkring 12 procent. Det svarer til næsten 1.000.000 kvadratmeter.

Læs mere i rapporten ”Property Market Trends” fra Catella Property Group

22.10.09
Det er ikke blevet hurtigere at sælge boliger

Boligsælgere over hele landet skal fortsat væbne sig med tålmodighed, når boligen skal sælges. Det skriver Realkreditrådet i forbindelse med udsendelsen af den seneste boligudbudsstatistik.

Læs mere

22.10.09
Byggeriet skal være mere vidensbaseret

Byggebranchen skal styrke sin forskning og innovation. Det er nødvendigt for at fastholde den førende position inden for klima, energi, arkitektur og design.

Nyt magasin skal give en lettere indgang til byggeforskningens mange muligheder og vise potentialerne i branchen. Det skriver Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Læs mere

22.10.09
Udpluk af lovprogrammet

Ejendomsforeningen Danmark har for nylig afholdt den boligpolitiske åbningsdebat sammen med Realkredit Danmark. Her var Folketingets boligordførere inviteret til at debattere de kommende års boligpolitiske udfordringer. Ejendomsforeningen Danmark havde til debatten lavet et udpluk af lovprogrammet 2009-2010, som er rettet mod boligområdet.

Læs udplukket

Læs hele programmet

02.10.09
Færre ejerboliger til salg

Antallet af parcelhuse og ejerlejligheder til salg fortsætter med at falde. Det viser Realkreditrådets statistik for august. Mens antallet af udbudte ejerlejligheder har været faldende i et år, er antallet af parcelhuse først faldet fra maj i år. Den eneste region i Danmark, der oplever flere parcelhuse til salg, er Region Nordjylland. Her er udbuddet af parcelhuse steget med over 50 procent de sidste to år. Samtidig regner Realkredit Danmark med, at det er de jyske boligejere, som slipper nådigst gennem krisen. Realkredit Danmark forudser, at et gennemsnitligt parcelhus i Region Hovedstaden falder 37 procent i værdi fra 2008 til 2010. I Region Nordjylland falder parcelhusene kun 7 procent i samme periode.

Gå til Ejendomsstatistikken
Læs mere hos Realkreditrådet

02.10.09
Realdania Fonden etablerer Boligøkonomisk Videncenter

Centret skal gennem en række aktiviteter skabe et bedre overblik over Danmarks boligøkonomiske problemer og udfordringer. Målet er at gøre landets politikere klogere på markedets udvikling og at give den enkelte borger en bedre indsigt i boligøkonomien i forbindelse med fx boliganskaffelse og boliglån.

Læs mere

02.10.09
Byggeriets forventninger falder igen

Byggeriets forventninger faldt en smule i forhold til sidste måned, og de er fortsat på et meget lavt niveau. Det skriver Danmarks Statistik. Den sammensatte konjunkturindikator var i september på -49, mens den i august var på -46, når der ses bort fra sæsonudsving. For et år siden var den sæsonkorrigerede konjunkturindikator på -25.

Læs mere

Dansk velstand sat på skrump
Engang var Danmark ét af EU’s og dermed verdens absolut rigeste lande.

Nu er de flotte placeringer imidlertid fortid og fremover vil Danmark med stor sandsynlighed blive overhalet af flere andre lande, når det gælder rigdom. Det skriver Business.dk.

Læs mere

02.10.09
Friværdien falder

De samlede friværdier i den østlige del af Danmark er faldet kraftigt, og dermed er forskellen på friværdierne i Øst- og Vestdanmark blevet indskrænket. Det skyldes et fald i boligpriserne i den østlige del af landet.

Ifølge Nykredit er der tegn på stabilisering i øst til næste år, men udsigt til et prisfald på omkring ti procent i vest, hvilket vil medføre et yderligere fald i friværdierne i denne del af landet. Det skriver Business.dk.

Læs mere

02.10.09
Et godt tag er billigst i længden

Fejl i tage koster store ressourcer på grund af skader og efterfølgende udbedringer. Byggeskadefonden vedrørende bygningsfornyelse gennemfører 1-års og 5-års eftersyn af byfornyede ejendomme. Fonden har registreret mange fejl i tagene. Så mange, at det har dannet grundlag for formidlingsprojektet Gode Tage. Det har nu været i gang siden 2005, og i den periode har der været et fald i antallet af svigt og skader i byfornyede ejendomme.

Læs mere

02.10.09
Danske byrum udvikler sig

De danske byrum udvikler sig som aldrig før, det skriver Dansk Arkitektur Center. Derfor er det liv, der udspiller sig i byrummet, i fokus over alt i landet. En ny udstilling ”Rundt om hjørnet – tendenser i danske byrum” sætter fokus på den udvikling. Udstillingen er finansieret af Realdania og åbnede for offentligheden den 1. oktober på Arkitekturens Dag. Udstillingen vises frem til 29. januar 2010.

Læs mere

02.10.09
Danske banker 6. bedst i Europa

Danske banker lyser op i EU-forbrugerrapporter, der ellers uddeler drøje hug til den samlede europæiske banksektor.

Danske banker er blandt de billigste banker i Europa og har nogle af de mest gennemskuelige priser. Det viser nye EU-undersøgelser af den europæiske banksektor. Ud af de 27 EU-lande kommer Danmark ind på en 6. plads, når man sammenligninger blandt andet prisen på at have en bankkonto og gennemsigtigheden i bankernes produkter.

Det fremgår af KAPITAL NYT, som udgives af Finansrådet.

Læs mere

Se tidligere nyheder her

17.09.09
Rolf Norstrand fratræder som direktør for Ejendomsforeningen Danmark

Rolf Norstrand fratræder på grund af sygdom, og efter eget ønske, sin stilling som direktør for Ejendomsforeningen Danmark.

- Jeg har været utrolig glad for mit job som direktør for Ejendomsforeningen Danmark og ikke mindst for mit samarbejde med foreningens hovedbestyrelse. Arbejdet har budt på en række spændende arbejdsopgaver, der har berørt alle aspekter ved ejendomserhvervet. Det er derfor med stor beklagelse, at jeg nu må fratræde min stilling på grund af sygdom, siger Rolf Norstrand.

Læs mere

17.09.09
Mere optimisme fra England

Den nyeste konsensusprognose fra Investment Property Forum (IPF) viser optimisme hos de engelske analytikere for det engelske erhvervsejendomsmarked. Tredje kvartals prognose for det totale afkast i 2009 og 2010 er mere positiv for alle sektorer end prognosen fra andet kvartal 2009.

Forventningerne til det totale afkast i 2009 er steget fra -15,1 procent til -11,9 procent, mens forventningerne til afkastet i 2010 er steget fra 3,4 procent til 6,1 procent. Analytikerne forventer et totalt afkast på 10,9 procent i 2011 og et årligt afkast for 5 års perioden 2009-2013 på 5,7 procent.

Læs mere på IPF’s hjemmeside

Se det totale afkast for Danmark

17.09.09
Bæredygtigt byggeri på Langelinie

Lundgaard & Tranberg Arkitekter har vundet konkurrencen om et nyt erhvervsbyggeri på Langelinie med ATP Ejendomme som bygherre.
- Vi oplever en stigende interesse i markedet efter bæredygtigt byggeri. Med denne både smukke og energirigtige kontorbygning, kan vi tilbyde kommende lejere en topmoderne arbejdsplads med en helt unik placering, fortæller Christian Hartmann, afdelingschef i ATP Ejendomme.

Læs mere

17.09.09
65.000 opgange mangler stadig brevkasser i stuen

Alle etageejendomme, der er fra før 1974, skal have brevkasseanlæg i stueetagen inden udgangen af 2009. Men ifølge Post Danmark har 65.000 opgange i Danmark endnu ikke opsat et brevkasseanlæg. Post Danmark opfordrer derfor ejerne til at komme i gang, så de er klar til årsskiftet.

Læs mere

17.09.09
Rekordhøje udbudstider, men mindre prisnedslag

Ejerboliger til salg på internettet nåede rekordhøje udbudstider i august. Det skriver Realkreditrådet.

Både parcel- og rækkehuse samt ejerlejligheder har nu typisk stået til salg i otte måneder, hvilket svarer til en forlængelse på omkring to måneder i forhold til august sidste år.

Boligsælgere i Hovedstadsområdet har de seneste tre år givet større prisnedslag end sælgere i resten af landet. Dette mønster er nu så småt ved at vende.

Læs mere

03.09.09
Effektiv håndtering af generende lejere

Når lejere er til alvorlig gene, er de øvrige beboere i ejendommen ikke beskyttet godt nok af lejelovgivningens regler. De øvrige beboere er nødt til fortsat at bo sammen med den generende lejer, indtil boligretten har afgjort, om ophævelsen var berettiget eller ej. Det kan i nogle tilfælde tage op til flere år.

Ejendomsforeningen Danmark mener, det er uacceptabelt og foreslår, at der indføres mulighed for i de grelle tilfælde at få fjernet lejeren fra ejendommen, mens boligretssagen verserer. Det skal ske ved, at udlejer, efter at der er anlagt en boligretssag mod lejeren, får mulighed for at indgive begæring til fogedretten om udsættelse af lejeren, mens boligretssagen verserer. Foreningen har i mandags sendt sit forslag til indenrigs- og socialministeren.

Læs pressemeddelelse

Læs brev til ministeren

03.09.09
Banker fastholder ejendomsværdier

Trods store prisfald på ejendomme har de store finansielle koncerner undladt at nedskrive værdien af de investerings-ejendomme, de har liggende i deres egne beholdninger. Dermed er virksomhederne blevet mere sårbare, end det umiddelbart fremgår af regnskaberne. I praksis er regnskabsføringen blevet væsentlig mindre konservativ siden sidste år. Det skriver Business.dk.

Læs mere

03.09.09
Negativt afkast på australske og canadiske ejendomsinvesteringer

Mens det engelske ejendomsinveste-ringsmarked i øjeblikket stabiliserer sig oven på den finansielle krise, fortsætter det australske og canadiske ejendoms-investeringsmarked deres nedtur.

Resultatet for det kvartalsvise canadiske indeks viser et årligt totalt afkast på -1,2 procent, mens det årlige totale afkast for det australske indeks er på -7,2 procent. I Australien er kontorsektoren den sektor, der er hårdest ramt. Det årlige totale afkast er på -9,6 procent. I Canada klarer kontorsektoren sig bedre, og det årlige totale afkast er på 0,8 procent.

Læs mere om det canadiske indeks

Læs mere om det australske indeks

03.09.09
Bøde på 100.000 kr. til ejendomsmægler

For første gang er en ejendomsmægler frakendt retten til at være daglig leder og beskæftige sig med betroede midler i 3 år.

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere har afgjort en sag, hvor ejendoms-mægleren i tre tilfælde ikke har overført deponerede midler til sælgers konto, men ladet dem stå på sin egen firmakonto. Endvidere har mægleren i seks tilfælde ikke udbetalt sælgernes tilgodehavender, når de var forfaldne. Samtidig har ejendomsmægleren fået en bøde på 100.000 kr.

Læs mere

03.09.09
Ejerskifte i sbs rådgivning

Sbs rådgivning as overtages den 1. september af den daglige ledelse, som består af Carsten Thomasen, Bo Vendelholt Christensen og Henrik Zuschlag.

Læs mere

20.08.09
Fremgang på det engelske ejendomsinvesteringsmarked

Det engelske ejendomsinvesterings-marked er ved at komme sig efter krisen. Det viser IPD’s engelske månedsindeks for juli. Efter flere år med negativ værditilvækst var værditilvæksten i juli næsten stabil på -0,1 procent. Butikkerne klarer sig bedst. I juli var værditilvæksten i butikssektoren på 0,1 procent, mens værditilvæksten i de resterende sektorer ligger lige under nul. Det direkte afkast ligger stabilt på 0,7 procent.

Læs mere her

20.08.09
Normtal og satser for 2010

Huslejenævnene i de store kommuner har fastsat normtal for administrations-honorarene i 2010.

Normtallene skal anvendes ved varsling af omkostningsbestemt lejeforhøjelse til ikrafttræden den 1. januar 2010 eller senere. Satsen for regulering af de lovpligtige satser i lejeloven og boligreguleringsloven i 2010 er også fastsat.

Medlemmer kan se normtallene og satserne for 2010 på www.ejendomsforeningen.dk.

20.08.09
Højesteretsdom om varsling af forbedringsforhøjelser

Højesteret har ændret Østre Landsrets dom om varsling af forbedringsforhøj-elser, som tidligere er refereret af Ejendomsforeningen Danmark som GD 2007/29 Ø.

I den dom fastslog Østre Landsret, at en forbedringsforhøjelse i en omkostnings-bestemt ejendom kan varsles efter de mere enkle regler i lejelovens §§ 58-59, hvis forbedringsforhøjelsen ikke overstiger beløbsgrænsen i boligreguleringslovens §§ 23-24 om iværksættelse. Højesteret har nu ændret denne dom.

Læs mere her

20.08.09
Stigning i antallet af ejendomshandler

Realkreditrådets tal for 2. kvartal 2009 viser en stigning i antallet af ejendomshandler. I 2. kvartal 2009 blev der på landsplan gennemført 8.890 handler. Det er en stigning på 26 procent i forhold til 1. kvartal 2009. I 2008 blev der i 2. kvartal gennemført 18 procent flere handler end i 1. kvartal.

Fremgangen i 2. kvartal 2009 er dermed større, end sidste år. Udviklingen i ejendomshandler er sæsonfølsom, og antallet af handler er typisk højest i 2. kvartal. I forhold til 2. kvartal 2008 blev der gennemført 38 procent færre handler i 2. kvartal 2009.

Se figur her

Træk tal fra Ejendomsstatistikken

20.08.09
GI på YouTube

Grundejernes Investeringsfond – GI – har oprettet en såkaldt ”channel” på videohjemmesiden YouTube. Denne ”channel” indeholder alle GI’s videoer om renovering og vedligehold af ældre ejendomme.

Alt fra film om standsning af opstigende grundfugt, undertag, dampspærre til videoer om altaner, vinduer og kernetræ. På YouTube kan man sende et link til en bestemt film, til fx en kollega, eller offentliggøre linket på en hjemmeside, facebook eller lignende.

Gå til YouTube

20.08.09
Hjemmeside giver overblik over energibesparelser

Energikoncept.dk er et nyt og gratis hjælpeværktøj, der gør det overskueligt for bygningsejere at finde viden om energirenovering. Det er muligt at afprøve forskellige tiltag og materialevalg, ligesom en renoveringssimulator og nogle illustrative 3D-visualiseringer giver overblik og beregninger på energiforbruget ved forskellige løsninger. Det skriver Realdania.

Læs mere her

Prøv værktøjet

20.08.09
Ændring af lukkeloven

Lukkeloven står foran en markant ændring i enighed mellem økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen, Dansk Erhverv, De Samvirkende Købmænd, Dansk Supermarked, Coop Danmark, Dansk Detail og Danmarks Sportshandlerforening. Det skriver Økonomi- og Erhvervsministeriet.

Der lægges op til en liberalisering af lukkeloven i 2010 og en ophævelse af lukketidsreglerne i 2012 undtagen på helligdage og andre særlige dage.

Læs mere her

06.08.09
6,8 procent ledige boliger

1. januar 2009 var der 6,8 procent ledige boliger i Danmark. Det er 0,3 procentpoint flere ledige boliger end i 2008.

I København er tomgangen på 6 procent, hvilket er samme niveau som i 2008. Tomgangen på Frederiksberg er steget med 0,5 procentpoint til 5,7 procent.

I Århus var der 175 færre ledige boliger i 2009, så tomgangen i Århus 1. januar kun var på 4,4 procent.

Tomgangen er højest for nybyggeriet og for de ældre boliger. 10 procent af boligerne bygget i 2008 står ledige, mens 12,5 procent af boligerne bygget før 1900 står ledige.

Læs mere

06.08.09
Fald i ledigheden for butikslokaler

Antallet af ledige erhvervslokaler på landsplan fortsætter med at vokse i tredje kvartal 2009. Det viser nye tal fra Oline-Lokalebørs Statistikken.

Men det er værd at lægge mærke til, at ledighedsprocenten for butikslokaler i København by og København omegn er faldende:
- Måske er det et tegn på, at dele af detailhandlen ruster sig til, at der er en tid efter denne finanskrise, hvor der er penge at tjene i detailhandelslokalerne, siger cheføkonom Morten Marott Larsen fra Ejendomsforeningen Danmark.

Læs Oline-Lokalebørs Statistikken

Læs mere fra Dansk Ejendomsmæglerforening

06.08.09
Energistyrelsen: Forbedring af energimærkerne på vej

En omfattende ændring af energimærkningen af bygninger skal forbedre ordningen og reducere omkostningerne til mærkningen.

Dermed håber Energistyrelsen, at energibesparelserne vil blive øget. Energistyrelsen sigter på at færdiggøre rammerne for den nye energimærkning i løbet af 2009, så den nye ordning kan træde i kraft i 2010.

Læs mere

06.08.09
Danmark får førsteplads som EU's dyreste land

Forbrugerpriserne i Danmark ligger på et niveau, der er 41 procent højere end det gennemsnitlige prisniveau i de 27 andre EU-lande.

Dermed indtager Danmark en klar førsteplads som EU's dyreste land, viser en opgørelse fra EU’s statistiske kontor, Eurostat, der har undersøgt prisniveauet i 2008. Det skriver epn.dk.

Læs mere

06.08.09
Due diligence på nødlidende ejendomme

I den udfordrende markedssituation, der er for salg af erhvervsejendomme, vil det være vigtigt for både sælger og køber, at der er gennemført en grundig due diligence, så risici er afdækket. Når en ejendom sælges som et forceret salg eller på tvangsauktion, er det ikke altid muligt at gennemføre den normale due diligence procedure.

Hvad skal man være særlig opmærksom på som køber af nødlidende ejendomme? Hvilke faldgruber bør køber kende? Og hvad betyder en mangelfuld due diligence for salgsprocessen? Kom til gåhjemmøde i København om emnet mandag den 7. september kl. 15-17.

Læs mere og tilmeld dig her

København på flot andenplads
Det engelske magasin Monocle har præsenteret dette års 25 mest 'liveable cities' i verden.

København blev sidste år kåret som nummer et og ligger i år nummer to. København er kun overgået af Zürich.

17.07.09
Fald i ledigheden for butikslokaler

Antallet af ledige erhvervslokaler på landsplan fortsætter med at vokse i tredje kvartal 2009. Det viser helt nye tal fra Oline-Lokalebørs Statistikken. Men det er værd at lægge mærke til, at ledighedsprocenten for butikslokaler i København by og København omegn er faldende: "Måske er det et tegn på, at dele af detailhandlen ruster sig til, at der er en tid efter denne finanskrise, hvor der er penge at tjene i detailhandelslokalerne, fortæller cheføkonom Morten Marott Larsen fra Ejendomsforeningen Danmark.

Se statistik
Læs mere fra DE

25.06.09
Digital tinglysning til september

Fra den 8. september 2009 bliver tinglysningen digital. I første omgang er det kun fast ejendom, der kan tinglyses digitalt, men senere følger digitaliseringen af rettigheder i Bil-, Person- og An-delsboligbogen. Digitaliseringen betyder, at de gamle tingbøger og papirdokumenter bliver erstattet af et nyt elektronisk system. Der vil være lukket for tinglysning fra den 20. august kl. 12 og frem til den 8. september. Ejendomsforeningen Danmark holder et gåhjemmøde om digital tinglysning efter sommerferien – følg med i vores kalender.

25.06.09
Sadolin & Albæk: Faldende lejeniveauer

I 1. kvartal 2009 faldt lejeniveauet for erhvervslokaler flere steder i landet. Det viser netop offentliggjorte tal fra Sadolin & Albæk. Lejeniveauet for kontorlokaler er uændret i København og Trekantsområdet, mens lejen i Århus faldt med 3 procent for primært og sekundært beliggende kontorlokaler. For butikslokaler er lejeniveauet i Århus og Trekantsområdet uændret. I København faldt lejen med 5 procent for primært beliggende butikslokaler og 7,1 procent for sekundært beliggende butikslokaler. Lejeniveauet for lager- og produktionslokaler er uændret i alle tre områder

Læs mere her

25.06.09
Detailhandlen i Københavns city bør styrkes

Københavns Kommuneplan 2009 har netop været i høring. Ejendomsforeningen Danmark mener, at den foreslåede ramme er for stram til at kunne dække den forventede udvikling inden for detailhandlen i city. Derfor foreslår foreningen, at der bør kunne etableres detailhandel i alle stueetager i city. I tillæg hertil foreslås, at der også kan etableres detailhandel i kældre og på 1. sal langs de primære strøggader i city – uanset evt. kvoter. På den måde vil city blive styrket som byområde.

Læs høringsbrev

Se Københavns Kommuneplan 2009

25.06.09
Etableringen af Femern Bælt skal skabe vækst på Sjælland

Økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen har store forventninger til Vækstforum Sjællands initiativer til at skabe vækst og arbejdspladser inden for miljø og energi samt ved at højne virksomhedernes innovation. Samtidig skal etableringen af Femern Bælt forbindelsen bidrage til vækst i regionen. - Sjællænderne har også et stort fokus på erhvervsmulighederne i forbindelse med Femern Bælt. Det vil vi gerne bakke op om fra regeringens side, siger Lene Espersen.

Læs mere

25.06.09
Stigning i gebyrer

Kommunernes gebyrsatser vil ingen ende tage. Det oplyser Dansk Byggeri, som også mener, der er tale om, at gebyrerne anvendes som skjult skatteskrue i kommunerne. De har set på kommunernes gebyrer for at behandle byggesager. Og trods lovindgreb, der skulle forhindre store stigninger i gebyrsatserne, så er gebyrerne ifølge Dansk Byggeri steget voldsomt. Siden februar 2007 er gebyrerne for byggesager for enfamiliehuse i gennemsnit steget med 68 %. For Region Hovedstaden er stigningen fra 2007-2009 på 88 %.

Læs mere

10.06.09
26 forslag til modernisering af boliglejelovene

Ejendomsforeningen Danmark har netop udsendt 26 forslag, som kan gøre lejernes og udlejernes hverdag meget nemmere ved at forenkle de private boliglejelove betydeligt. En gennemførelse af forslagene vil sikre bedre lejeboliger og færre konflikter mellem lejere og udlejere. Gennem flere år har lejere og udlejere forhandlet om et mere enkelt lovgrundlag at handle ud fra. Men lejernes organisationer valgte i foråret 2009 endnu en gang at forlade forhandlingsbordet.

Derfor sender Ejendomsforeningen Danmark nu sine egne forslag til forenkling og modernisering af boliglejelovene på gaden.

Læs de 26 forslag

Læs pressemeddelelse

10.06.09
Alt for lave honorarer til lægdommere

Ejendomsforeningen Danmark havde sammen med Danmarks Lejerforeninger og Lejernes Landsorganisation søgt om foretræde for Folketingets Retsudvalg for at få reguleret honoreringen af lægdommere. Honoraret har ikke været reguleret siden 2001. Ejendomsforeningen Danmark lægger vægt på lægdommer-systemet og vil gerne indstille meget kvalificerede lægdommere. Men på grund af den ringe honorering bliver det sværere at få kvalificerede lægdommere.

Læs mere

10.06.09
Nye globale indekstal viser negativ værditilvækst

På ”European Property Investment Conference 2009” den 4.-5. juni offentliggjorde IPD det globale indeks for 2008. Resultatet viste et totalt afkast på
-4,7 procent i lokal valuta. Det er en negativ værditilvækst på -9,6 procent, der presser det totale afkast ned. Resultaterne afhænger naturligvis af, hvilken valuta det globale afkast måles i.

Læs mere

10.06.09
Vismænd forventer faldende boligpriser

Det Økonomiske Råds vismænd har netop offentliggjort vismandsrapporten for foråret 2009. Rapporten viser, at vismændene forventer faldende boligpriser i både 2009 og 2010. I 2009 forventes det, at priserne vil falde med 10,2 procent, mens faldet i 2010 ventes at være på 8,9 procent. Boligpriserne vil ifølge vismændene være stort set uændrede i 2011.

Læs mere

10.06.09
Fald i tiltro til engelske erhvervsejendomme

I 2008 tabte de engelske erhvervs-ejendomme 26 procent i værdi. Investment Property Forum (IPF) forventer ikke, at 2009 bliver meget bedre. I årets anden konsensusprognose er forventningerne til dette års værditilvækst på engelske erhvervsejendomme faldet fra -18 procent til -22 procent. IPF regner med negativ markedslejevækst i England for både 2009, 2010 og 2011.

Læs mere

10.06.09
Få støtte til digitale byggeprojekter

Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri vil hjælpe konkrete byggeprojekter med at opgradere på den digitale front. Med en målrettet eksperthjælp støtter netværket projekter, der sigter mod at afprøve et eller flere af Det Digitale Byggeris bygherrekrav. Der er stadig midler tilbage at søge.

Læs mere

08.06.09
Ny dom om spise-op-princippet

Spise-op-princippet er ikke et gyldighedskrav ved varsling af omkostningsbestemt lejeforhøjelse

Læs mere her

29.05.09
Nye betalingsmisligeholdelsesregler medfører langstrakt ophævelse

De nye regler om ophævelse ved betalingsmisligeholdelser, som træder i kraft 1. juni 2009, medfører, at det fremover tager væsentligt længere tid at gennemføre ophævelsesproceduren. Reglerne for betalingsmisligholdelse rejser en række tvivlsspørgsmål. Læs brevet ED har sendt til Indenrigs- og Socialministeriet, Indenrigs- og Socialministeriets svar samt ED's kommentarer hertil.

Læs mere her

28.05.09
De børsnoterede ejendomsselskaber er på vej frem

I den sidste måned er det børsnoterede ejendomsindeks på Københavns fondsbørs, CX4040PI, steget mere end det toneangivende aktieindeks, C20. Det børsnoterede ejendomsindeks består af tyve børsnoterede ejendomsselskaber, både ejere og udviklere af fast ejendom. Indekset er på den sidste måned steget med 16 procent, mens C20-indekset steg med 12 procent. De sidste to år har C20-indekset klaret sig bedst. C20-indekset er faldet med 39 procent på to år, mens det børsnoterede ejendomsindeks er nede med 84 procent. I Ejendomsstatistikken offentliggøres hver måned lukkekursen for ejendomsselskaberne på den første handelsdag i måneden.

Læs mere i Ejendomsstatistikken

28.05.09
Større afkast i grønne bygninger?

Er der et større afkast i miljørigtige bygninger? Det spørgsmål undersøger RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) i en ny forskningsrapport, ”Doing Well by Doing Good?”, baseret på kontorejendomsmarkedet i USA. Markedslejen er 3 procent højere i grønne bygninger sammenlignet med andre bygninger af samme type og beliggenhed. Forfatterne konkluderer også, at effekten på salgsprisen er endnu højere. En grøn bygning handles til en pris, der er 16 procent højere end en tilsvarende anden ikke-grøn bygning.

Læs mere hos RICS

28.05.09
Svært at være lovlydig

Når en boligejer vil leje sin ejerbolig ud, er det meget svært at regne huslejen ud, fordi reglerne i boligreguleringsloven er så komplicerede og uoverskuelige for den almindelige boligejer. Det viser en artikel i BT den 27. maj - "Ejere lejer ud til overpris". Især hvis boligen ligger i den gamle boligmasse, er reglerne meget indviklede. En ejerbolig lejes typisk ud fra reglerne om småhuse, hvor lejen fastsættes ud fra det kunstige begreb ”det lejedes værdi”.

Læs mere

28.05.09
Det laveste afkast i Australien i 16 år

Resultatet af det australske kvartalsindeks viser det dårligste afkast siden 1993. Det totale afkast for året frem til 1. kvartal 2009 var på -1,5 procent. Til sammenligning var det totale afkast for året før på 18,8 procent. Det er en negativ værditilvækst på -7,6 procent, der presser det totale afkast ned. Det direkte afkast var på 6,6 procent, hvilket er det højeste, der er målt i de sidste syv kvartaler. Sammenlignet med andre lande var det australske indeks sent til at falde, men nedturen går nu hurtig.

Læs mere hos IPD

28.05.09
Ny udgave af europæisk standard for ejendomsvurderinger

TEGOVA (The European Group of Valuers) har netop udsendt en ny udgave af ”European Valuation Standards”. Standarderne minder meget om de standarder, der er fastsat i den såkaldte ”Red Book”, som er udarbejdet af RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors). RICS baserer sig på engelske traditioner, som man ønsker at bringe ud til hele verden, mens TEGOVA lægger sig tæt op ad love og regler i EU.

Læs mere hos TEGOVA

28.05.09
Ændring af lejeloven – ny ophævelsesprocedure

Folketinget har vedtaget velfærds-ministerens lovforslag L 92 af 11. december 2008 om ændring af lov om leje af boliger m.v. Lovændringen indebærer, at proceduren for ophævelse af boliglejemål ved betalingsmisligholdelse ændres, således at det bliver vanskeligere at udsætte lejere på grund af betalingsmisligholdelser.

Læs mere

28.05.09
Der kan spares stort på det varme vand

Energiforbruget til varmt brugsvand udgør op mod en tredjedel af det samlede energiforbrug til opvarmning i boliger. Det fremgår af en ny rapport fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet, der samtidig opstiller en række anbefalinger til, hvordan man kan opnå mere energieffektive og miljørigtige løsninger på produktion og fordeling af det varme vand.

Læs mere

28.05.09
Redegørelse om erhvervslivets administrative byrder

Den årlige redegørelse til Folketinget fra økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen om erhvervslivets administrative byrder er netop udgivet. Ifølge regeringen er de på vej mod målet om at lette virksomhedernes byrder med 25 procent. Økonomi- og Erhvervsministeriet konkluderer, at ud af i alt 74 vedtagne love og bekendtgørelser i folketingsåret 2007/2008 har de 62 medført lettelser, mens 12 har medført flere omkostninger for virksomhederne.

Læs mere

14.05.09
Højesteret godkender reguleringsklausuler

Den 12. maj 2009 har Højesteret i to sager godkendt, at sælgere af andelsboliger kan indsætte såkaldte reguleringsklausuler i salgsaftalerne. Dette har den betydning, at køberne efter salget og en senere generalforsamling, hvor andelsværdien er blevet sat op, kan få en ”efterregning” på forskellen i købsprisen og den værdi, som andelsboligen efter den nye generalforsamling er steget til, hvis sådanne klausuler er aftalt mellem køber og sælger eller fremgår af andelsboligforeningens vedtægter.

Læs mere

14.05.09
Samlet fald i det nordiske ejendomsindeks

Det årlige nordiske ejendomsindeks fra IPD viser et totalt afkast i 2008 på -0,1 procent. Det er et fald på 14,1 procentpoint i forhold til 2007. Det er især negative afkast på -3,3 og -4,7 procent i Sverige og Norge, der trækker det samlede nordiske indeks ned. Finland kommer ud af 2008 med et totalt afkast på 5,1 procent, mens afkastet i Danmark er på 3,1 procent.

Læs mere her

14.05.09
Faldende afkast i Østeuropa

Det nye årlige CEE-indeks viser afkastet for det centrale Østeuropa, nemlig Ungarn, Polen, Tjekkiet, Bulgarien, Rumænien og Slovakiet. Det totale afkast for 2008 var på 0,5 procent. Det er et fald på 14,7 procentpoint i forhold til 2007. Det er en negativ værditilvækst på -5,4 procent, der trækker det totale afkast ned. Det direkte afkast var på 6,3 procent.

Læs mere her

14.05.09
Antallet af huse til salg topper

Realkreditrådet offentliggjorde i dag sin udbudsstatistik. Den viser, at der er mere end 41.000 parcel- og rækkehuse til salg på internettet. Det er det højeste antal siden 2004, hvor statistikken blev opgjort for første gang. Der er lidt over 11.000 ejerlejligheder og over 10.000 fritidshuse til salg. Der er siden sidste år kommet flere parcel- og rækkehuse til salg i Jylland, mens der er blevet færre at vælge mellem i Hovedstadsområdet. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvm. og en gennemsnitlig ejerlejlighed på 80 kvm. er blevet 200.000 kr. billigere over det sidste år.

Læs mere

14.05.09
Det bliver dyrere at anlægge en skattesag

Hvis du vinder en sag over Skat, får du i dag udgifterne til professionel bistand dækket. Med den nye skattereform lægger regeringen og Dansk Folkeparti op til, at fradraget mindskes, så du kun får dækket 25 procent af udgifterne. Du kan anlægge sag efter de gamle regler frem til omkring 1. juni. Det skriver Erhvervsbladet.dk.

Læs mere

14.05.09
Ny rapport fra foreningen CEPI

Foreningen CEPI har netop udgivet sin årsrapport. I den kan du blandt andet få et overblik over ændringer i hus- og lejlighedspriser og lejeniveauer siden 2007 i de forskellige lande, der er med i CEPI. CEPI, European Council of Real Estate Professions, er en international forening, der blandt andet varetager interesserne for ejendomsadministratorer i den europæiske union.

Læs mere og download rapporten

14.05.09
Nyt site skal give bedre renoveringer

I det nye digitale opslagsværk www.danskbyggeskik.dk kan du finde information om de forskellige byggeteknikker og materialer, som blev anvendt i forbindelse med opførelse af etageboliger i Danmark fra 1850 til 1970. Sitet skal hjælpe rådgivere og håndværkere med at udføre kvalificerede renoveringer og moderniseringer af ældre bygninger.

Besøg opslagsværket

12.05.09
Skuffende energiudspil fra regeringen

Regeringen har netop offentliggjort dens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger. Ejendomsforeningen Danmark har set frem til at læse den, men strategien tager desværre ikke fat om de væsentligste udfordringer i de eksisterende private ejendomme:
- Jeg er generelt meget skuffet over regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger – navnlig den del, som vedrører de eksisterende ejendomme, hvor reduktionspotentialet ellers er størst, udtaler Rolf Norstrand, direktør i Ejendomsforeningen Danmark.

Strategien rummer 22 initiativer, og initiativ 18 skal således fremme energibesparelser i de eksisterende private lejeboliger. Det ser blandt andet ud til, at de gennemgribende moderniseringer – § 5 stk. 2 – kommer under pres. Ejendomsforeningen Danmark har taget kontakt til indenrigs- og socialministeren samt økonomi- og erhversministeren.

Læs brevene her
Læs mere
Læs strategi
Læs partnerskabets anbefalinger

12.05.09
Ændring af lejeloven – ny ophævelsesprocedure

Folketinget har vedtaget Velfærdsministerens lovforslag L 92 af 11. december 2008 om ændring af lov om leje af boliger m.v.

Lovændringen indebærer, at proceduren for ophævelse af boliglejemål ved betalingsmisligholdelse ændres, således at det bliver vanskeligere at udsætte lejere på grund af betalingsmisligholdelser.

Læs mere her

30.04.09
Flere ledige kontor- og butikslokaler

I 2. kvartal 2009 steg andelen af ledige erhvervslokaler. Det viser de nyeste tal fra Oline-lokalebørs Statistikken. For kontorer var ledighedsprocenten for 2. kvartal 2009 på 6,3 procent, hvilket er en stigning på 1,1 procentpoint i forhold til 1. kvartal 2009. Ledighedsprocenten er især steget i København og Københavns omegn. For Københavns omegn er andelen af ledige kontorlokaler i 2. kvartal 2009 på 7,9 procent. Ledighedsprocenten for butikslokaler lå i 2. kvartal 2009 på 4,5 procent, hvilket kun er 0,3 procentpoint højere end kvartalet før. For Københavns omegn og Østsjælland faldt andelen af ledige butikslokaler i 2. kvartal 2009 med hhv. 0,6 og 1,4 procentpoint.

Læs mere i ejendomsstatistikken

30.04.09
Påkravsblanket ændres

Den 1. juni træder der nye regler i kraft for påkrav ved betalingsmisligeholdelse i boliglejemål. Derfor vil Ejendoms-foreningen Danmarks påkravsblanket blive ændret, så den opfylder de nye regler. Blanketten kan købes i foreningens webbutik fra den 2. juni.

30.04.09
Begrænsede tab på belgiske ejendomme

De belgiske investeringsejendomme gav i 2008 et totalt afkast på 4,5 procent. Det viser nye tal fra IPD. Værditilvæksten var på minus 1,2 procent. Dermed følger Belgien samme udvikling som for eksempel Holland og Danmark, hvor der er positive totale afkast, men hvor værditilvæksten er blevet negativ i 2008. IPD’s tal viser, at England og Irland forsat er de eneste lande med betydelige tab på investeringsejendomme 2008.

Læs mere på IPD's hjemmeside

30.04.09
Kom på rundtur på Bispebjerg Bakke

Kunst, arkitektur og håndværk går op i en højere enhed i byggeriet på Bispebjerg Bakke i Københavns nordvestkvarter. Professor og billedhugger Bjørn Nørgaard viser byggeriet frem for Ejendomsforeningen Danmarks medlemmer den 10. juni kl. 15-17. Håndværkerforeningens tidligere formand Klaus Bonde Larsen fortæller også om byggeriets tilblivelse.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig, da der er et begrænset antal pladser.

Læs mere og tilmeld dig

24.04.09
Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger

Regeringen har netop offentliggjort dens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger. Strategien rummer 22 initiativer, og ét af disse initiativer skal fremme energibesparelser i private lejeboliger, nemlig initiativ 18.

Det ser ud til, at de gennemgribende moderniseringer - § 5 stk. 2 – kan komme under pres. Ifølge regeringen kan man gøre det til et vilkår, at ejendommen overholder en nærmere defineret energimæssig minimumsstandard, hvis udlejer ønsker at fastsætte huslejen efter lovens § 5 stk. 2, når et lejemål skal genudlejes.

Men det fremgår også, at det skal gøres lettere at gennemføre energibesparende foranstaltninger i den private udlejningssektor. Der skal bl.a. arbejdes på, at forhåndsgodkendelser af forbedringsforhøjelser præciseres, så udlejer får stor sikkerhed for faktisk at kunne realisere den forhåndsgodkendte huslejestigning. Det fremgår, at man ønsker at etablere elektronisk adgang til afgørelser i huslejenævnene, så der sker en mere ensartet nævnspraksis i hele landet.

Læs initiativ 18 på strategiens side 46 – 47.

Læs strategien her

16.04.09
Ny indenrigs- og socialminister

Velfærdsministeriet har skiftet navn til Indenrigs- og Socialministeriet, og Karen Ellemann (V) blev før påske udnævnt som indenrigs- og socialminister. Den snart 40-årige Karen Ellemann blev valgt til Folketinget i 2007. Hun har haft en lang række vidt forskellige poster som daglig leder af Scandinavian Models og Dagmar Teatret. Men hun har også været administrationschef hos Brinkmann Kommunikation og konsulent på radiostationen The Voice. Hun er uddannet lærer og har undervist på Rungsted Skole. I 2006 blev hun medlem af kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune.

Områderne lov om social pension, førtidspension, individuel boligstøtte, børnetilskud og børnebidrag nu er en del af Beskæftigelsesministeriets ressort.

Læs mere

16.04.09
Ændring af lejeloven - ophævelsesprocedure

Folketinget har vedtaget Velfærdsministerens lovforslag L 92 af 11. december 2008 om ændring af lov om leje af boliger m.v. Lovændringen indebærer, at proceduren for ophævelse af boliglejemål ved betalingsmisligholdelse ændres, således at det bliver vanskeligere at udsætte lejere på grund af betalingsmisligholdelser. ED holder den 28. maj et informationsmøde om de nye regler i København. Der bliver også gennemført et møde i Århus i maj måned - hold øje med kalenderen.

Læs mere om den nye lov
Tilmeld dig gåhjemmødet

16.04.09
Færre erhvervsejendomme på tvangsauktion

Der er sket et fald i antallet af tvangsauktioner af erhvervsejendomme og kombinerede beboelses- og forretningsejendomme i 1. kvartal 2009 i forhold til kvartalet før. Det viser de seneste tal fra Danmarks Statistik. I 1. kvartal 2009 var der 92 ejendomme på tvangsauktion mod 113 i 4. kvartal 2008. Der er stadig betydeligt færre end i 2. kvartal 1993, hvor der var 587 ejendomme på tvangsauktion. Siden statistikkens start i 1993 havde 1. kvartal 2007 det laveste antal tvangsauktioner, hvor der kun var 21 tvangsauktioner.

Læs mere i ejendomsstatistikken

16.04.09
Shoppingcentre er populære udstillingsvinduer

Storcentrene kan nu tjene på lørdagens underholdning i centret. Før i tiden betalte shoppingcentrene for at få events til deres kunder, men i dag er det en millionforretning for centrene selv. Senest har storcenteroperatøren Steen & Strøm oprettet et decideret forretningsområde for underholdning, hvor medarbejderne arbejder med at arrangere events og sponsorater i centrene. Det skriver Business.dk.

Læs mere på business.dk

16.04.09
S har fremsat forslag til folketingsbeslutning

Det fremgår af forslaget, at udlejerne skal tvinges til at gennemføre energiforbedringer, og modernisering ved genudlejning udgør en stopklods for energiforbedringer. Det fremgår, at reglerne skal ændres, så udlejer ikke længere skal kunne forbedre gennemgribende, før ejendommen er totalt energiforbedret. Det er ED’s holdning, at sådanne energiforbedringer kun kan blive gennemført ved at etablere fornuftige økonomiske incitamenter for udlejer. Se også ED’s syv forslag til energireduktion i bygninger.

Læs beslutningsforslaget
Læs ED's syv energiforslag

16.04.09
Renoveringspuljen er i gang

Loven om renoveringspuljen på 1,5 mia. kr. trådte i kraft den 14. april kl. 9. Her blev der åbnet for ansøgning om tilskud på hjemmesiden www.boligforbedringer.dk. Det benyttede flere end 36.000 danskere sig af på kun halvanden time, og 90.000 danskere havde i samme tidsrum oprettet sig som brugere på sitet. Ved dagens slutning var antallet af ansøgninger oppe på 68.000. Det skriver epn.dk.

Læs mere
Gå til boligforbedringer.dk

02.04.09
Forhandlingerne om regelforenkling afblæst

Forhandlingerne om boliglejelovene er desværre afblæst. Velfærdsministeren havde ellers inviteret lejer- og udlejerorganisationerne til en ny forhandlingsrunde om regelforenkling af boliglejelovene. Og udlejer- og lejerorganisationerne havde for nylig aftalt at videreføre forhandlingerne. Men lejerorganisationerne ønsker alligevel ikke at deltage i den nye forhandlingsrunde. Så nu er forhandlingsrunden afblæst, og ministeren er gået i tænkeboks. Ejendomsforeningen Danmark og Jydske Grundejerforeninger har i et fælles brev til velfærdsministeren beklaget sammenbruddet i forhandlingerne.

Læs brev

02.04.09
Forårspakken i høring

Der har været en høringsrunde om regeringens udkast til lovforslag, som udmønter sig i forårspakke 2.0. Forårspakke 2.0 er det meget omtalte skatteforlig, som regeringen har indgået sammen med Dansk Folkeparti. Forliget indebærer blandt andet, at momsfri-tagelsen på ejendomsadministration og visse former for salg af fast ejendom afskaffes. Det betyder, at momsfri-tagelsen på salg af nye bygninger, herunder væsentlige ombygninger, og salg af byggegrunde afskaffes. Der er lagt op til, at ændringerne vil blive gældende fra den 1. januar 2011.

Læs høringssvar
Læs forårspakke 2.0

02.04.09
Svært at få tilskud

Efter påske kan danskerne begynde at søge tilskud til boligforbedringer fra den nye renoveringspulje. Projekter, der omfatter den samlede ejendom, bliver dog svære at søge tilskud til. Det gælder både for udlejningsboliger, ejerlejligheder og andelsboliger. Ejendomsforeningen Danmark arbejder derfor for at få tilskudsmidlerne opdelt i puljer til hver sin boligform. Ejendomsforeningen Danmark har sammen med Lejernes LO rettet henvendelse til Velfærdsministeren om, at reglerne om ”aftalt boligforbedring” bør anvendes ved fordelingen af tilskudsmidlerne.

Læs brev

02.04.09
Flere ledige almene boliger

Landsbyggefondens ledighedstal for marts 2009 viser, at antallet af ledige almene boliger fortsat er stigende. I marts var der 1.567 ledige almene boliger, hvilket er 10 procent flere end måneden før og 20 procent flere end samme tidspunkt sidste år. Ledighedstallene er offentliggjort samtidig med, at regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale har indgået et boligforlig, som blandt andet skal sætte gang i byggeriet af almene boliger. Målet er, at der skal bygges 4.000-5.000 nye almene boliger årligt.

Se tallene i ejendomsstatistikken

02.04.09
Anbefalinger om energireduktion

Det Strategiske Partnerskab for energi-reduktion har nu sendt sine anbefalinger om energireduktion til regeringen. Ejendomsforeningen Danmark har også deltaget i partnerskabet, som bl.a. anbefaler regeringen at kigge nærmere på lejeloven, som udgør en forhindring for energirenoveringer. Lejeloven og energirenoveringer var i sidste uge også et tema i Berlingske Tidende.

Læs mere
Læs artikler

02.04.09
Videncenter for energibesparelser indviet

Klima- og energiminister Connie Hedegaard åbnede den 25. marts det nye Videncenter for energibesparelser i bygninger. Centeret skal give byggebranchen og andre aktører mere viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.

Læs mere

02.04.09
Resultater fra IPD Dansk Ejendomsindeks 2008

IPD og Ejendomsforeningen Danmark afholder for niende år i træk en konference, der sætter fokus på trends inden for ejendoms- og investerings-markedet. Konferencen holdes torsdag den 16. april. De nyeste tal fra IPD Dansk Ejendomsindeks bliver præsenteret, og der vil blandt andet være indlæg om dansk økonomi, finansiering af fast ejendom og energioptimering.

Læs mere

02.04.09
Cityringen endelig vedtaget

Den 26. marts godkendte transportminister Lars Barfoed (K) en indstilling fra Folketingets Trafikudvalg om at flytte den nye metrostation ved Marmorkirken. Der har været frygt for en sammenstyrtning af kirken, som det er sket i Köln for nylig. Stationen bliver nu anlagt to meter dybere end planlagt, og den flyttes 1,2 meter længere væk fra kirkens bærende elementer. Cityringen skal efter planen står færdig i 2018.

Læs mere

02.04.09
Derfor kollapsede skøjtehal

Det er ikke nok, at en bygning er sikker, når den står færdig. Den skal også være stabil, mens man opfører den. Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) har undersøgt, hvorfor en skøjtehal på Rødovre Parkvej kollapsede i januar, mens bygningsarbejderne var i gang med at opføre den. Forskerne konkluderer nu, at de gitterdragere, der skulle bære taget over skøjtehallen, manglede tilstrækkelig afstivning under opførelsen.

Læs mere

19.03.09
Investeringer på over 3 mia. kr. i private lejeboliger

Fra 2000 til 2006 har private investorer investeret mellem 3 og 4 mia. kr. i private lejeboliger og dermed løftet bolig-standarden betydeligt i 10-12.000 lejeboliger. En analyse af helt nye tal fra Velfærdsministeriet viser, at der medio 2006 var mellem 17.000 og 20.000 private lejeboliger, som er blevet gennemgribende moderniseret efter den såkaldte § 5.2-ordning. Det er en moderniseringsordning, der sikrer kvalitetsboliger til en fornuftig pris. Gennemgribende moderniseringer kan dog kun betale sig for udlejere med en lang investeringshorisont.

Læs pressemeddelelse

Læs ED’s artikel i Huset marts

19.03.09
Lavere moms på modernisering og reparation af boliger

Flere EU-lande har i en årrække opkrævet lavere moms på modernisering og reparation af boliger. Det har kunnet lade sig gøre på grund af et "midlertidigt eksperiment" i EU. Der er nu indført en permanent ret til denne momsdifferen-tiering. Danmark er et af de lande, der er mest imod momsdifferentiering. Så det er næppe sandsynligt, at Folketinget vil udnytte muligheden til at få lavere moms på modernisering og reparation af boliger.

19.03.09
Stiger engelske erhvervsejendomme i 2011?

På årsplan regner de engelske analytikere med, at værdien af de engelske erhvervs-ejendomme forsat falder i 2009 og 2010 med henholdsvis -18 procent og - 4 procent. Det viser den netop offentliggjorte konsensusprognose fra Investment Property Forum (IPF), som indsamler prognoser fra analytikere i det engelske marked. I 2011 regner analytikerne med, at værdierne af de engelske ejendomme vil stige med 4 procent.

Læs mere på IPF’s hjemmeside

Se den danske værdiudvikling på Ejendomsstatistikken eller www.ipd.com

19.03.09
Endelig vedtagelse af Cityringen udskudt

En ulykke i Köln, hvor tre huse styrtede sammen på grund af udgravningen af en tunnelbane, har gjort Folketingets trafikudvalg usikre på, om udgravningen til den nye metrostation ved Marmorkirken kan skabe en lignende ulykke. Trafikudvalget har forlangt en yderligere undersøgelse, og den endelige vedtagelse af metroprojektet er nu udskudt. Det skriver Altinget.dk.

Læs mere

19.03.09
Vækstpulje til renoverings- og bygningsarbejde

Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har den 17. marts indgået aftale om en vækstpulje på 1,5 mia. kr. til renoverings- og bygningsarbejde. Med den nye pulje får danskerne mulighed for at søge staten om tilskud til håndværker-lønninger, når de står over for at skulle have renoveret eller forbedret boligen. Samtidig kan boligejerne og lejerne opnå tilskud til særligt energibesparende materialer.

Læs mere

19.03.09
Nyt design på ED’s hjemmeside

Ejendomsforeningen Danmarks hjemmeside har fået nyt design. For at forbedre brugervenligheden har vi valgt at integrere den åbne og den lukkede del. Alle de oplysninger, der tidligere lå på den lukkede del af hjemmesiden, er nu markeret med en hængelås. Det er derfor vigtigt, medlemmer husker at logge sig ind for at få adgang til alle oplysninger og opnå medlemsrabat på vores produkter og arrangementer.

Læs mere

19.03.09
Forbedret udgave af webløsning til nøgletal

DFM Benchmarking har gennem mange år indhøstet erfaringer med indsamling af data. Det har ført til en revision af deres web-baserede analysesystem, som nu åbner for indsamling af data vedrørende driftsåret 2008. Den nye struktur tager udgangspunkt i at sortere nøgletal i services og ejendomsdrift med fokus på facilities management totalt.

Læs mere

19.03.09
GI Planlæg Vedligehold

Planlæg dit vedligehold, så du undgår dyre reparationer på uhensigtsmæssige tidspunkter, og få samtidig styr på, hvad det koster at vedligeholde din bygning i de kommende år. Ved hjælp af it-værktøjet GI Planlæg Vedligehold kan du få hjælp til at opdage de kritiske områder på din ejendom.

Læs mere

05.03.09
Nødvendige moderniseringer af private lejeboliger

Det kan kun i en vis udstrækning betale sig for private udlejere at modernisere private lejeboliger på grund af husleje-reguleringen. Det viser ED's analyse af en ny undersøgelse fra Velfærdsministeriet. Undersøgelsen viser, at 10.–12.000 private lejeboliger er blevet gennem-gribende moderniseret fra 2000 til 2006, og at det samlede investeringsomfang i disse år har været mellem 3 og 4 mia. kr. Foreningens beregninger viser også, at en udlejer i gennemsnit tjener sin investering hjem over 16 år med et lavt afkastkrav på 5 procent.

Læs ED's artikel om undersøgelsen

Læs Velfærdsministeriets notat til Boligudvalget

05.03.09
3,1 procent afkast på erhvervsejendomme

Det totale afkast på direkte ejendomsinvesteringer lå i 2008 på 3,1 procent. Det er en nedgang på 7 procentpoint i forhold til det totale afkast i 2007. Det viser netop offentliggjorte tal fra IPD Dansk Ejendomsindeks. Det lave totale afkast skyldes især en negativ værditilvækst på -2,0 procent, mens det direkte afkast ligger på 5,2 procent.

Læs pressemeddelelsen

www.ejendomsstatistikken.dk

05.03.09
Tegn på Cityringen lige om hjørnet

Metroselskabet har startet prækvalifikationen til udbuddet af en række entrepriser på nogle af de forberedende arbejder til Københavns nye metrostrækning. Forsyningsledninger omkring de kommende metrobyggepladser flyttes, og der skal foretages ændringer på en række nabobygninger, mens Cityringen bygges.

Læs mere

05.03.09
Regeringen har indgået skatteforlig

Regeringen indgik søndag den 1. marts 2009 forlig med Dansk Folkeparti om en ny skattereform. Det fremgår blandt andet, at momsfritagelsen på ejendomsadministration og levering af fast ejendom afskaffes.

Læs forliget

05.03.09
Gåhjemmøde om unges boligsituation

Kom til gåhjemmøde i ED forum for ejendomsøkonomi onsdag den 15. april, og hør Henrik Christoffersen fra CEPOS og MF Thomas Jensen (S) diskutere de unges boligsituation.

Tilmeld dig her

05.03.09
Konference om skimmelsvamp

Tirsdag den 24. februar holdt ED i samarbejde med Jydske Grundejerforeninger og Nykredit en konference om skimmelsvamp. Godt 100 personer var mødt frem, og dagen bød på spændende indlæg og livlig debat.

Se materiale fra konferencen

02.03.09
Regeringen har indgået forlig med Dansk Folkeparti

Regeringen indgik søndag den 1. marts 2009 forlig med Dansk Folkeparti om en ny skattereform.

Læs regeringens forlig med Dansk Folkeparti

19.02.09
København som investeringsmarked

Ud af 27 storbyer ligger København på en 22. plads på listen over attraktive investeringsmarkeder i Europa. Selvom det er en plads ned i forhold til 2008, er bedømmelsen af København ikke helt dårlig. På en skala fra 1 til 9 får København bedømmelsen 4,37, hvor værdien 5 kan anskues som det 'normale' marked. Helsinki er med en 7. plads den højest placerede nordiske by.

Læs mere i publikationen 'Emerging Trends in Real Estate Europe 2009'

19.02.09
Landsmøde 2009

Årets landsmøde bliver holdt fredag den 17. april. Kom blandt andet og hør skatteminister Kristian Jensen diskutere de aktuelle udfordringer i skattepolitikken. Cheføkonom Elisabeth Toftmann Asmussen fra Realkredit Danmark kommer på mødet med sit bud på, hvor finanskrisen fører økonomien og ejendomsmarkedet hen.

Se hele programmet

19.02.09
Kommunernes tilsynspligt

Gåhjemmøde i ED forum for ejendomsadministration om kommunernes tilsynspligt i forbindelse med skimmelsvamp. Kom til mødet den 19. marts kl. 15.00, og hør advokat Marie-Louise Pind og byggechef John Birkegaard fra Faxe Kommune diskutere deres erfaringer med kommunernes tilsynspligt i forbindelse med skimmelsvamp.

Læs mere

19.02.09
Fortsat fejl og mangler i dansk byggeri

Ny rapport fra Erhvervs- og Byggestyrelsen viser, at omfanget af svigt, fejl, mangler og skader er faldet i forhold til 2001. Den positive udvikling er dog gået i stå under højkonjunkturen de seneste år.

Læs mere hos Erhvervs- og Byggestyrelsen

19.02.09
Lovforslag om rykkerfrist forventes vedtaget

Velfærdsministerens lovforslag, der forlænger fristen for at rykke for manglende betaling af husleje til 14 dage og sætter rykkergebyret til et ensartet beløb på 250 kr., har bred politisk opbakning. ED forventer derfor, at lovforslaget vedtages i Folketinget og træder i kraft den 1. april 2009. ED holder derfor et gåhjemmøde om de nye regler den 24. marts kl. 15.00.

Læs lovforslaget
Tilmeld dig mødet her

19.02.09
Connie Hedegaard samler klimapanel

Klima- og energiminister Connie Hedegaard har nedsat et panel af førende eksperter og ildsjæle, der skal hjælpe danskerne med at blive mere klimabevidste. Panelet skal komme med forslag til konkrete indsatser, der kan fremme klimarigtig adfærd.

Læs mere hos Klima- og Energiministeriet

19.02.09
Lavere huspriser på salgsskiltene

Der er over 61.000 boliger til salg på internettet. 39.700 parcel- og rækkehuse, 11.800 ejerlejligheder og 9.600 fritidshuse står til salg. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik, som er opgjort ved udgangen af januar 2009.

Læs mere

05.02.09
Skattekommissionens forslag ude nu

Skattekommissionen har netop offentliggjort deres anbefalinger til en skattereform, som nu er til debat.

Vi har brug for at kunne klare os bedre i den internationale konkurrence, og det skal derfor gøres attraktivt at arbejde mere. Derfor finder Ejendomsforeningen Danmark det positivt, at kommissionen vil sænke marginalskatterne.

Desværre lægger kommissionen også op til at afskaffe momsfritagelsen på ejendomsadministration og levering af fast ejendom. Afskaffelsen af momsfritagelsen på levering af fast ejendom vil berøre virksomheder, der sælger ny-opførte ejendomme samt tomme bygge-grunde.

Læs forslagene

05.02.09
Priserne på ejerboliger falder fortsat

Statistikken for ejendomspriserne i 4. kvartal 2008 viser, at priserne på ejerboliger fortsætter med at falde. Det samme gør antallet af handler. "Boligmarkedet har det fortsat svært, og udviklingen i finanskrisen har ganske givet også sat sit præg på stemningen. Vi ser det laveste antal handler af parcel- og rækkehuse og ejerlejligheder siden statistikkens start i 1995," siger Realkreditrådets direktør, Ane Arnth Jensen.

Læs mere

05.02.09
Færre ledige kontorer i Købehavn og Århus

Nye tal fra Oline-Lokalebørs Statistikken viser, at der er færre ledige kontorer i København og Århus ved indgangen til 2009 ift. kvartalet før. Kontorledigheden i København er nu 4,6 %, mens den er 6,4 % i Århus. Selvom det endnu er små fald i kontorledigheden for København og Århus, sætter det alligevel en stopper for den stigende tendens, der har været i løbet af 2008 i København og Århus. På landsplan er kontorledigheden steget med 0,3 procentpoint ift. sidste kvartal.

Læs mere

05.02.09
Middelfart Kommune som rollemodel

Middelfart Kommune gør – ifølge økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen – en stor indsats for at begrænse energiforbruget i sine bygninger og sparer flere millioner kroner årligt. Andre kommuner kan derfor lære af Middelfart, som er i gang med at renovere 100 af kommunens bygninger og regner med at spare mellem 3 og 4 mio. kr. om året på kommunens energiforbrug.

Læs mere

05.02.09
Hybridventilation det bedste valg

Hybridventilation er en kombination af naturlig ventilation og mekanisk ventilation. Man tager det bedste fra de to systemer og får en bedre ventilationsløsning, end hvis man udelukkende bruger én af de to ventilationstyper. Derfor bør man i højere grad satse på hybridventilation, når man vælger ventilationsløsning i større bygninger. Det fremgår af rapporten ”Hybrid ventilation i kontorer og institutioner”, som SBi har udgivet.

Læs mere

05.02.09
Ny handlingsplan for digitalisering

En ny handlingsplan for digitalisering af byggeri, ejendomshandel, energivurdering, standardiseringer og dataudveksling er klar. Bag står Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning. Ifølge erhvervs- og Byggestyrelsen forventes der store gevinster. Der er – ifølge styrelsen – et stort potentiale for offentlige og private byggeherrer samt bygningsejere i at effektivisere og digitalisere byggeprocesser, forvalte byggesager og drifte bygninger.

Læs mere

05.02.09
Ændringer i BR08

En række ændringer i Bygningsreglementet BR08 trådte i kraft den 1. januar i år. Der er først og fremmest tale om ændringer i kapitlet om
administrative bestemmelser. Kommunernes byggesagsbehandling af tekniske forhold begrænses for nogle bygningskategorier. Fra den 1. april ændres reglerne om byggesagsgebyrer også. Efter den dato skal gebyrerne fastsættes særskilt for fem forskellige bygningskategorier. Det skriver Dansk Byggeri.

Læs mere

05.02.09
Bæredygtighed i eksisterende bygninger

Torsdag den 2. april 2009 afholder Dansk Facilities Management (DFM) og Ejendomsforeningen Danmark en konference i København om bæredygtighed i eksisterende bygninger. Hør bl.a. klima- og energiminister Connie Hedegaard og direktør Lars Holten Petersen fra Carlsberg Ejendomme. Medlemmer af DFM, Bygherreforeningen og Ejendomsforeningen Danmark deltager til medlemspris.

Læs mere

05.02.09
De nye ejendomsvurderinger

Hvad kommer de nye ejendomsvurderinger til at betyde for andelsboligforeningerne? Og hvad skal administrator være opmærksom på. Kom til et gratis gåhjemmøde, og hør advokat Rasmus Juvik, Advokatfirmaet Gangsted-Rasmussen, og advokat Timmy Lund, Ejendomsforeningen Danmark. Gåhjemmødet bliver holdt torsdag den 19. februar kl. 15.00 - 17.00 i København.

22.01.09
Stigende antal ledige almene lejligheder

For anden måned i træk har der været et stigende antal ledige almene lejligheder. Den 1. januar 2009 var der 1.382 ledige almene lejligheder, hvilket er 24 procent flere end 1. november 2008. Dette viser netop offentliggjorde tal fra Landsbygge-fonden. Det samlede antal almene boliger har i mange år været stigende, og den 1. januar 2009 var der 549.869 almene boliger. Det stigende antal ledige almene lejligheder er godt nyt for de boligsøgende, der i stigende grad har svært ved at købe deres egen bolig eller få en af de mange eftertragtede private lejeboliger.

Læs mere i ejendomsstatistikken og på www.lbf.dk

22.01.09
Honorering af lægdommere fortsat for dårlig

Lægdommernes honorarer er ikke blevet reguleret gennem flere år. Og regeringen har i lang tid overvejet, om honorarerne bør hæves. Men der tages fortsat ingen beslutning om en forhøjelse. Danmarks Lejerforeninger har netop henvendt sig til justitsministeren, ligesom Ejendomsforeningen Danmark tidligere har gjort.

Læs brev fra Danmarks Lejerforeninger

22.01.09
Hjælp til efterisolering

I en ny anvisning giver Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) konkrete løsninger til, hvordan man nedbringer energiforbruget til opvarmning i landets ældre og dårligt isolerede etageejendomme. SBi-anvisning 221 er en hjælp til bygningsejere, rådgivere og entreprenører med eksempler på, hvordan man opfylder kravene i BR08 om forbedret varmeisolering, når tag, facade og vinduer renoveres på eksisterende bygninger.

Læs mere

22.01.09
DFM konferencen 2009

Torsdag d. 29. januar og fredag d. 30. januar afholder DFM netværk konference på Hotel Legoland i Billund. Kom og hør indlæg af samfundsdebattører og repræsentanter for topledelsen i virksomheder i Danmark, Sverige og Norge.

Læs mere på www.dfm-net.dk

08.01.09
Prognose: Negativt totalt afkast på danske erhvervsejendomme i 2009 - 2011

Aberdeen forventer et totalt afkast på danske erhvervsejendomme på omkring minus 0,5 % p.a. i perioden 2009-2011. Det fremgår i deres publikation ”Nordic Property Market Outlook”, udgivet i december 2008. Det er specielt de dårligere danske økonomiske vækstprognoser, som får Aberdeen til at forvente de negative totale afkast. Danmark adskiller sig fra de andre nordiske lande, hvor Norden som helhed forventes at give et årligt totalt afkast på cirka 1,5 % p.a. i perioden 2009 - 2011. Ser man på forskellige typer af erhvervsejendomme, forventer Aberdeen, at de danske kontorejendomme klarer sig bedre end danske butiks- og industriejendomme i perioden 2009 - 2011. I resten af Norden forventes det, at butiks- og industriejendomme får bedre totalt afkast end kontorejendomme.

Læs mere på www.aberdeenpropertyinvestors.dk

08.01.09
Kloge m2 prisen

Mange fra bygge- og ejendomsbranchen var mødt op til Byggesocietetets og Realkredit Danmarks nytårskur i går i Bella Centret. Udsigterne for den danske økonomi, udviklingen i København samt energirenovering var blandt andet på programmet. Realkredit Danmark uddelte også Kloge m2 Prisen, hvor årest tema var miljø og klima. Boligselskabet Fruehøjgaard har bygget H2College i Birk ved Herning, som har de første CO2 neutrale ungdomsboliger i Danmark.

Læs mere på www.rd.dk/klogem2prisen

08.01.09
Ny vejledning om vurdering af erhvervsejendom

Der har vist sig at være behov for en dansk vejledning om god skik for vurdering af erhvervsejendomme, som er baseret på internationale standarder for regnskabspraksis og vurdering. Ejendomsforeningen Danmark har derfor sammen med RICS Danmark udgivet en ny vejledning, som koster 50 kr. Husk medlemmer af Ejendomsforeningen Danmark får 20 procent rabat på alle foreningens produkter.

Køb bogen

08.01.09
Udenlandske erfaringer med OPS-projekter

Erhvervs- og Byggestyrelsen har besøgt en række succesfulde OPS-projekter i udlandet og har nu udgivet fem OPS-cases. I England, Tyskland og Irland er OPS (offentligt privat samarbejde) langt mere udbredt end i Danmark. ”Der ligger stadigt et stort uudnyttet potentiale i at lade private og offentlige parter arbejde sammen i såkaldte OPS-modeller. OPS kan give synergi, effektivitet, kvalitet og innovative løsninger”, udtaler Finn Lauritzen, direktør i styrelsen.

Læs cases

08.01.09
Find den optimale energiløsning

Med et nyt beregningsværktøj kan du finde frem til de mest optimale energiløsninger i nye og eksisterende boliger. Det er bl.a. muligt at beregne driftsøkonomien i at øge isoleringen i forhold til at installere et solvarmeanlæg eller indføre ventilation med varmegenvinding. Værktøjet er en del af projektet ”Solenergi i energirammen”, der er finansieret af Energistyrelsens Energiforskningsprogram.

Læs mere

08.01.09
Kom på rundtur i Skuespilhuset

Samtidig med overtagelsen af Operaen på Holmen blev byggeriet af et helt nyt skuespilhus på Kvæsthusbroen sat i gang. Huset er tegnet af arkitekterne Boje Lundgaard og Lene Tranberg og blev indviet i 2008. Tidligere teaterchef og nuværende DR-formand Michael Christiansen giver en gratis rundtur i Skuespilhuset den 2. marts kl. 15 – 17.

08.01.09
Gåhjemmøde i Århus

Efter flere gode år med vækst i samfundet, oplever flere virksomheder i dag konsekvenserne af den finansielle krise. Kom til gåhjemmødet og bliv klogere på blandt andet ledelsens og rådgivernes ansvar i "trængte" ejendomsselskaber og principper for drift og ledelse af ejendomsselskaber, der er under rekonstruktion.


Cookies

Denne side bruger cookies for at gemme nogle informationer på din computer

Læs mere

Acceptér cookies
Ejendomsforeningen Danmark | Nørre Voldgade 2 | 1358 København K | T. +45 33 12 03 30 | info@ejendomsforeningen.dk